Boende i utsatta områden tycker integrationen fungerar bättre

1:53 min

De som bor i utsatta områden tycker oftare att integrationen i Sverige fungerar väl, om man jämför med befolkningen i allmänhet. Det visar en ny enkätundersökning gjord av undersökningsföretaget Novus.

– Det vi ser är att allmänheten har en mer negativ inställning än de som bor i de här områdena, säger Liza Petterson, opinionsanalytiker på Novus.

Novus har gjort telefonintervjuer med 2 000 personer som bor i de 61 områden som polisen definierat som utsatta områden. Undersökningen hade bara en svarsfrekvens på ungefär tio procent, men enligt Novus var det väntat att det skulle vara svårt att nå människor i dessa områden och man bedömer ändå att man haft en bra spridning hos de som svarat.

Frågorna har bland annat berört integrationen, hur den fungerar och vad som är viktigt för den. Även om en majoritet tycker att integrationen fungerar dåligt så anser nästan tre av tio som bor i utsatta områden att integrationen fungerar ganska eller mycket bra, vilket kan jämföras med bara en av tio bland befolkningen i stort.

– Vi tror att det kan finnas en förklaring i att man dels har mindre erfarenhet av de här områdena om man inte bor där. Men också att många av de förutfattade meningar man har förklaras mycket av den mediala bild man får av områdena. Den är sällan särskilt positiv, säger Liza Petterson.

Däremot är de som bor i utsatta områden mer överens med allmänheten i stort när det kommer till vad som är viktigt för integrationen.

– Det som är viktigast är svenska språket. Det kommer på första plats, både bland de som bor i de här områdena och generellt allmänheten i Sverige, följt av jobb och utbildning, säger Liza Petterson.