Stor brist på tandläkare på många håll

2:28 min

Det är brist på tandläkare på många håll i Sverige.
Men stora pensionsavgångar och fler barn och äldre med stort behov av tandvård gör situationen akut. Det menar Folktandvården Sverige.

 I Dalarna kan vuxna personer få vänta i fem sex år på att få en undersökningstid, berättar Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef i Dalarna.

– Det är väldigt problematiskt. Risken är att små hål blir stora hål och att det går vidare till rotfyllning, säger hon.

I Dalarna har Folktandvården klarat de akuta besöken - men personalbristen har lett till att tandvårdsundersökningarna skjutits på framtiden.

Och Folktandvården konstaterar nu att personalbristen inte bara är stor i hela landet. Den förvärras också av stora pensionsavgångar och att behovet av tandvård ökar bland barn och äldre.

I dagsläget behöver Folktandvården anställa 300 tandläkare, lika många tandhygienister och ett 80-tal tandsköterskor - men lyckas inte.

Folktandvårdens lösning är fler utbildningsplatser. Omkring 100 i varje yrke. Annars riskerar människor utanför storstäderna att få sämre tandvård, säger Karin Gunnars Hellgren.

– Är det så att man ska ha sämre tänder om man bor i norra Dalarna än om man bor i Stockholm.

Är det så det blir?

– Ja, det tror jag, säger Karin Gunnars Hellgren.

Enligt Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning, har regeringen tagit sitt ansvar genom att skjuta till pengar till nya utbildningsplatser. Nu är det upp till lärosätena att satsa på de utbildningar som behövs.

– Ja, det är ju lärosätenas uppdrag att de ska dimensionera utbildningen utifrån de behov som finns på arbetsmarknaden.

Men som det ser ut idag så räknar du med att lärosätena kommer att lösa det här?

– Ja, jag ser ju idag att de har ett tydligt uppdrag att möta de behov som finns, säger Helene Hellmark Knutsson.

Folktandvården i Dalarna har däremot inte kunnat vänta på att något ska göras - utan försöker lösa den akuta personalbristen genom att rekrytera tandläkare från Portugal - som i dagsläget utbildar för många. 32 stycken har det blivit.

– Patienterna upplever det mycket positivt. Våra portugisiska tandläkare är duktiga på att lära sig svenska och har en bra utbildning.
Om det blir problem med språket så kan tandsköterskorna hjälpa till att tolka, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef på Folktandvården i Dalarna.