Flygplan från Italien förstärker Sveriges brandförsvar

2:08 min

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB - tar nu hjälp av EU för att förstärka Sveriges försvar mot skogsbränder.

Det handlar om flygplan från Italien som kommer att finnas i Sverige i första hand en dryg vecka.

– Det är två flygplan som kan vattenbomba vid uppstådda skogsbränder, berättar Jakob Wernerman, operativ chef för skogsbränder på MSB. Det blir som en tillfällig nationell förstärkningsresurs gentemot räddningstjänsterna om behov skulle uppstå.

Den här sortens flygplan finns inte redan i Sverige, enligt Jakob Wernerman. Här finns framför allt helikoptrar som kan kallas in för vattenbombning, men de flygplan som nu kommer från Italien har en större kapacitet.

– Vi förväntar oss att de här flygplanen kommer till Sverige i morgon kväll. De kommer att finnas i beredskap i mellersta Sverige och kan aktiveras med kort varsel.

Planen kommer att finnas i Sverige i åtta dygn och återvänder sedan till Italien för service och underhåll.

– Då får vi se om det finns ett behov av att de återvänder, säger Jakob Wernerman.