Blyvärdena fortfarande högre i fåglarna vid gruvområdet

2:14 min

Fortfarande är mängden bly i blodet hos fåglarna högre vid det gamla gruvområdet i Laisvall i Arjeplogs kommun. Men det har skett en stor förbättring.

I 30 år har forskare hållit koll på hur mycket bly som spridits i naturen från den numera nedlagda blygruvan i Laisvall i Arjeplogs kommun.

Fortfarande är nivåerna i småfåglar som häckar nära det gamla industriområdet betydligt högre än i fjällområdet några mil bort.

– I området kring Laisvall är blymängden i blodet ungefär fem gånger högre i småfåglar än i opåverkade områden några mil norr om Laisvall, säger Johan Lidman, doktorand vid Umeå universitet som leder forskningen.

Det är framförallt blodet på svartvit flugsnappare som kontrollerats. Dels i närheten av den plats där gruvan låg fram till nedläggningen 2001. Men även i ett referensområde i Gautosjö några mil upp i fjällvärlden.

Även om blyvärdena är högre i närheten av gruvan så har det skett en stor förändring sedan gruvan lades ner.

– Det har skett en väldigt drastisk sänkning av blynivåerna sedan nedläggningen, runt 50 procent har värdena sjunkit, säger Johan Lidman.

Det handlar om en halvering av bly i blodet, att fler ägg läggs i holkarna, och att fler ungar överlever. Hemoglobinvärdena har blivit bättre på de 17 år som gått sedan gruvan lades ner. 

Frågan är om man kan se det som att naturen är rätt så bra att återhämtar sig efter en tung industriepok med föroreningar?

– Man kan i alla fall se att den här typen av fåglar återhämtar sig rätt bra. Men de är en liten del i ekosystemet, säger Johan Lidman.