S rasar kraftigt bland LO-väljare

1:41 min

Socialdemokraterna tappar stort bland LO-väljare, samtidigt som SD ökar, visar andra delen av SCB:s stora partisympatiundersökning.

– Det är klart det är bekymmersamt när så många LO-medlemmar säger sig vilja lägga sin röst på SD, samtidigt är det ju ändå så att Socialdemokraterna har klart starkast stöd bland våra medlemmar, säger Therese Guovelin, förste vice ordförande i LO, till Ekot.

– Vi behöver fortsätta berätta om varför S-politiken är den bästa för våra medlemmar, och att Sverigedemokraterna bedriver en arbetarfientlig politik, en högerpolitik helt enkelt.

I SCB:s novembermätning uppgav 46,4 procent av LO-medlemmarna att de sympatiserade med S. I majmätningen är den siffran nere på 38,5 procent.

Det här är den lägsta siffra hittills för Socialdemokraterna, enligt den statistik som SCB idag kan redovisa.

För SD har utvecklingen gått åt motsatt håll. I november uppgav 20,0 procent av LO-medlemmarna att de sympatiserar med SD. Nu uppger 24,9 procent att de gör det.

SD har i flera år varit näst största parti bland LO-medlemmar, men i den förra mätningen i november 2017 minskade stödet för SD bland LO-medlemmar något.

Men då fick SD 14,8 procent i hela väljarkåren. I mätningen förra veckan hamnade partiet på 18,5 procent.

Enligt Therese Guovelin på LO är en del av förklaringen till att stödet för S minskar medan stödet för SD ökar en ensidig debatt kopplat till invandring den senaste tiden.

– Nu ser vi i vår fackliga valrörelse, är det ju de fackliga frågorna som vi behöver lägga mer fokus på, säger hon.

Både Socialdemokraterna och LO driver en hård kampanj mot SD i försöket att just locka tillbaka LO-väljare. SD har nu stöd av 28,8 procent bland manliga LO-medlemmar. Det är bara 9,9 procentenheter lägre än för S, som har stöd bland 39,7 procent av de manliga LO-medlemmarna.

SD ökar även bland kvinnliga LO-medlemmar, från 14,9 procent i novembermätningen till 19,6 procent i maj.

Skillnaden i stödet för S respektive SD är här dock betydligt större. 36,7 procent av kvinnliga LO-medlemmar sympatiserar med S, medan siffran för SD är 19,6 procent.

Stödet för SD ökar även bland väljare med utländsk bakgrund. I november sympatiserade 10,6 procent med SD. I maj var den siffran 12,0.

Ökningen är större bland kvinnor med utländsk bakgrund. I november sympatiserade 9,4 procent med SD. I maj var den siffran 11,6 procent.

Ökningen bland män med utländsk bakgrund var mindre, från 11,9 till 12,5 procent.

Stödet för S minskar både bland män och kvinnor med utländsk bakgrund.

Skillnaden i stödet för SD respektive S bland privat anställda arbetare är i stort sett utraderad. 26,4 procent av privat anställda arbetare sympatiserar med S, medan siffran för SD är 25,5 procent.

I novembermätningen var skillnaden nästan 12 procentenheter till fördel för S.

För statligt och kommunalt anställda arbetare är skillnaden i stödet för S respektive SD betydligt större till fördel för S

SCB:s andra undersökning innehåller nedbrytningar på en rad kategorier, bland annat kön, ålder, utbildningsnivå och facklig tillhörighet. Den undersöker partisympatier och inte vilket parti man ska rösta på.

SD skiljer här ut sig tydligt från övriga partier. Betydligt fler anger att de tänker rösta på SD än som säger att de sympatiserar med partiet. I maj-mätningen uppger 18,5 procent att de ska rösta på SD, men det är bara 14,7 procent som säger sig sympatisera med partiet.

För Socialdemokraterna är förhållandet det omvända, fler uppger att de sympatiserar med partiet, 29,6 procent, än som vill rösta på partiet, 28,3 procent.

För de övriga partierna är också förhållandet det omvända, att det är fler som sympatiserar med partiet än som är beredda att rösta på det med undantag för KD, som har något färre sympatisörer, 2,7 procent, än som vill rösta på partiet, 2,9 procent.

Fler som sympatiserar än röstar på ett parti brukar tolkas som en möjlig potential som partiet har.