Så kan gödsel minska jordbrukets klimatavtryck

1:56 min

En fjärdedel av växthusgasutsläppen från djurproduktionen i Sverige skulle kunna minskas genom att göra biogas av ko– och grisgödsel. Det visar preliminära resultat från pågående forskning vid Lunds universitet.

Hör mer om hur jordbruket kan minska sin klimatpåverkan i Vetandets värld.

Metan, som är en 25 till 30 gånger starkare växthusgas jämfört med koldioxid, läcker många gånger rakt ut i atmosfären från gödselstackar.

Om man istället tar hand om gödslet och stoppar det i en biogasreaktor så förhindrar man metanläckaget och möjliggör produktion av drivmedel som ersätter fossilt bränsle.

Det är två klimatåtgärder som enligt Pål Börjessons, professor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet, kan minska klimatpåverkan från nöt– och grisproduktion med en fjärdedel.

 – Vi kan räkna hem en större klimatnytta med en biogasbil jämfört med en elbil som drivs med förnybar el, säger han.

Han menar att det är i knappaste laget då det inte är realistiskt att allt gödsel från nötboskap och gris skulle kunna användas för biogasproduktion, eftersom en del djurgårdar är för små för att härbergera en egen biogasanläggning.

Sammantaget så betyder det i alla fall att en biogasbil som drivs av metan från gödsel blir överlägsen i klimatprestanda. Men om biogasen, som får ytterligare stöd i regeringens politik, ska vara ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan så gäller det att den inte läcker ut någonstans på vägen.

Men enligt branschen jobbar man aktivt med att förhindra läckage av metanet, som om det läckte ut skulle äta upp en stor del av klimatnyttan med att använda biogas. 
 
– Det är viktigt för oss. Hela kedjan måste jobba för att minimera utsläppen. Det handlar inte bara om själva användandet, utan hela vägen från produktion till användning, säger Mikael Antonsson, marknadschef på Gasum som producerar biogas.