Tusentals forskare bojkottar tidskrift

2:31 min

Mer än 3000 forskare inom AI har skrivit på ett upprop om att inte medverka i den kommande tidskriften Nature Machine Intelligence. Forskningsresultaten görs nämligen inte tillgängliga för alla.

Den kommande tidskriften Nature Machine Intelligence ska bland annat handla om maskininlärning. Att tusentals forskare nu gör uppror mot denna satsning handlar om att tidskriften inte erbjuder open access, alltså att de publicerade forskningsresultaten inte blir fritt tillgängliga för andra forskare, och för allmänheten.

En av forskarna som skrivit på uppropet är Richard Johansson, docent i datavetenskap vid Chalmers och Göteborgs universitet.

– Inom forskningsfältet maskininlärning har det funnits en trevlig kultur som handlar om att forskning som publiceras är öppen och tillgänglig. Man ska inte behöva betala en massa pengar för att läsa resultaten. Och det har varit bra för fältets utveckling, säger han.

Det är i början av 2019 som Springer Nature planerar att komma ut med sitt första nummer av Nature Machine Intelligence. Förlaget ger redan ut ansedda tidskrifter som till exempel Nature. Men frågan är hur det ska gå nu när så många forskare inom området väljer att bojkotta den nya satsningen.

I ett mail till Vetenskapsradion förklarar kommunikationsavdelningen på Springer Nature att den nya tidningen ska publicera högkvalitativ forskning med kommentarer, och lättillgänglig information utöver själva forskningen. För att göra det krävs en hel del arbete och ett redaktörskap. Något som bäst, och mest långsiktigt bekostas med hjälp av en prenumerationskostnad.

Men Richard Johansson förstår inte detta resonemang.

– Det de vill är att låsa in forskningen. Men redan nu finns ju forskningen tillgänglig i en stor, öppen tidskrift som heter Journal of Machine Learning Research, samt ett antal konferenser där artiklarna är öppna. Så det nya förslaget gör det svårare för allmänheten att ta del av dessa resultat, säger Richard Johansson.