Terroroffrens juridiska biträden besvikna på sänkt ersättning

2:18 min

Stockholms tingsrätt kommer inte att godkänna den ersättning som  målsägandebiträdena till brottsoffer vid terrorattentatet på Drottninggatan begärt. Nästan hälften av biträdena nekas en tredjedel eller mer.

Rådmannen Carl Rosenmüller, som dömt i målet, säger att rätten inte ifrågasätter att biträdena arbetat så många timmar som de uppger, men att rätten inte tycker att det varit nödvändigt.

Störst nedskrivning görs på timmar för inläsning av förundersökning och det antal dagar som de medverkat i rätten.

– Det här ska inte sorteras in i någon debatt om saltade räkningar. Det vi menar är att man kan inte sitta med alla dagar och man kan inte läsa hela förundersökningen, säger Carl Rosenmüller.

I domen, som meddelades i torsdags, har Stockholms tingsrätt bedömt hur mycket arbete som anses skäligt för Rakhmat Akilovs två försvarare och de fjorton målsägandebiträden som representerat brottsoffren. 

– Det är klart att det är en besvikelse för oss. Vi har lagt ner en oerhörd tid i det här målet. Självklart måste vi beredas samma möjlighet att gå igenom materialet som försvaret, säger Jessica Sandberg, som är ett av de målsägandebiträden som har haft flest klienter.