VALTEMA INTEGRATION

Mariam: "Jag vill inte leva ett stängt liv"

7:44 min

Självutnämnda religiösa moralpoliser är inte bara ett storstadsfenomen. P4 Värmland har träffat två tjejer från olika länder, boende i olika värmländska kommuner, som känner sig kontrollerade av sina landsmän.

För båda två har det inneburit problem att inte bära slöja. Mariam, som kom ensam till Sverige som tonåring 2015 kände sig så utstött och förtalad på SFI att hon tog på sig slöja - fast hon inte ville.

– Jag satte på mig slöja igen men jag tänkte nej, jag vill inte gömma mig för att jag är rädd för de människorna. Slöjan löser inte problemet.

Mariam vände sig till slut till Brottsofferjouren för att få råd och stöd:

– Man är rädd att göra saker som man vill för de människor som pratar om en. De kallar mig jättedåliga ord.

Varför pratar de om dig?

– För att jag inte har sjal, för att jag bor själv, för att jag gör saker som jag vill och bestämmer själv om mitt liv, tror Mariam.

Samtidigt trivs hon med sin nya självständighet i Sverige:

– Jag är glad att jag kom hit, för jag vill inte leva ett stängt liv. Jag gillar inte att någon kontrollerar mig på nåt sätt. Jag är fri, säger Mariam.

I en annan värmländsk kommun bor Fatima, som också vill vara anonym av rädsla för hot och repressalier. Även hon vittnar om moralens väktare som försöker kontrollera tjejers liv och klädsel:

– De flesta tjejer som jag känner får inte klä sig hur de vill. Även om de inte vill bära slöja måste de göra det.

Vilka är det som tvingar tjejerna?

– Det är föräldrarna och de som är i moskén, för de går ju runt i husen och säger att "ni får inte göra så och ni får inte göra så", så det är dom som styr och tvingar.

Fatima berättar att hon själv fått ett sådant hembesök:

– De kom och sa att de ville prata med mig. En timme höll dom på och sa att jag inte får klä mig med byxa, inte får gå ut och inte jobba inom vård, att det inte är bra, att det är haram att torka bajs. Men om jag inte får jobba, hur ska jag kunna lösa min framtid?