Utbildade vill sluta inom äldreomsorgen

1:28 min

Det behövs mer personal till äldreomsorgen. Samtidigt funderar runt hälften av de som redan jobbar med äldre på att sluta sitt arbete, och vanligast är det bland de med längst utbildning.

Det är oroande tycker Marta Szebehely, professor i socialt arbete och expert på äldreomsorg.

– Andelen som säger att de vill sluta jobbet har ökat, och det som jag tycker är allra mest oroande är att det är de med den längsta utbildningen som vill sluta i högst utsträckning.

Bland de som har mer än två års vård- och omsorgsutbildning så är det 56 procent som har övervägt att sluta. Det jämfört med 44 procent av dem som har kortare utbildning.

Det är alltså vanligare att de med lång utbildning vill sluta, och sammantaget är det runt hälften av de som arbetar med äldre, som funderar på att byta jobb.

Siffrorna kommer från enkätundersökningar med anställda, gjorda av bland annat forskare från Stockholms Universitet. Studien presenterades förra året, men nu har data analyserats ytterligare och man kan skilja ut de med lång utbildning, de som i någon mån utgör ryggraden i verksamheterna.

Marita Åsenhed har jobbat inom hemtjänsten i Linköping sedan 1980-talet, och hon har förståelse för att många kollegor vill sluta.

– Det är väl att det har blivit tyngre och tyngre i vårt jobb. Även om du har utbildning. Vi har ju människor med olika sorters sjukdomar, som cancer, psykiska åkommor och även unga och funktionshindrade, det blir tungt då.

Även forskarna ser i sin studie att arbetsvillkoren har försämrats under en tioårsperiod, säger Marta Szebehely på Stockholms Universitet.

– Anledningen till att fler vill sluta beror generellt på att arbetsförhållandena har försämrats. I hemtjänsten handlar det mycket om att man har fått fler hjälptagare och måste springa mer under en arbetsdag. Och så har man fått minskat handlingsutrymme och mindre flexibilitet i jobbet, och allt det hänger ihop med att man inte vill jobba kvar i yrket.

Redan nu är det brist på personal inom äldreomsorgen, och många fler behöver anställas de närmaste åren för att alla som blir äldre ska kunna tas om hand. Att många som redan jobbar funderar på att sluta är därför extra problematiskt. Särskilt när det gäller de med längst utbildning.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt. De som får del av äldreomsorgen blir allt sjukare och vi har en åldrande befolkning, som innebär att vi kommer att ha ett stort behov av personal. Det är klart att det är de som har den bästa utbildningen som också är viktigast att ha kvar i jobbet, det är självklart.