Bankföreningen kritiserar kontantkrav

2:05 min

Kravet från Riksbankskommittén på de största bankerna att bli bättre på att erbjuda kontantuttag och dagskassehantering möter hård kritik från Svenska Bankföreningen.

Enligt dess vd Hans Lindberg strider ett sådant krav troligen mot EU:s regelverk.

– Det är tämligen konkurrensvidrigt. Och sannolikt bryter det mot EU:s konkurrens- och statsstödsregler.

– Här har vi alltså ett förslag där man bryter ut en liten del av den privata sektorn, faktiskt bara sex stycken banker, och säger att det är dem som ska stå för kostnaderna för ökad kontanthantering i Sverige.

– Det är klart att det är konkurrensvidrigt, säger Hans Lindberg.

Just kontanter som betalningsmedel försvinner alltför snabbt enligt den parlamentariskt tillsatta Riksbankskommittén som pekar på runt en miljon personer i Sverige som står utanför de digitala betalningslösningarna.

De som ju över tid allt snabbare vunnit terräng samtidigt som antalet bankkontor med kontantservice mer än halverats sedan 2011.

Idag presenterade kommittén förslaget att kunna ställa krav på de stora affärsbankerna att erbjuda kontantuttag och dagskasse-hantering över hela landet.

Ett krav som naturligtvis skulle innebära ökade kostnader för bankerna, men som bara ska ställas på de idag sex största i landet. För småbankerna skulle ett motsvarande krav bli för dyrt säger kommitens utredningssekreterare Niklas Schüllerqvist.

– Vi har gjort avvägningen att det är de större systemviktiga bankerna där det är rimligt att lägga det här ansvaret och där kostnaden för dem blir relativt sätt försumbar.

Den årliga kostnaden för de sex storbankerna att uppfylla kravet på kontanttjänster skulle enligt kommittén stanna på mellan 8 och 15 miljoner kronor.

Inte alls, säger Bankföreningens Hans Lindberg, snarare skulle det kosta runt de tiodubbla.

– Vi pratar om uppemot 100 miljoner kronor per år. Det är nog där prislappen ligger för de sex banker vi pratar om. Och jag tycker det här är en viktig principfråga.

Även Niklas Schüllerqvist ser det som en principfråga men försvarar ändå modellen att enbart de största bankerna ska krävas på kontanthantering. 

– Vi tar hänsyn till de olika regelverk som gäller och vi tror att den här lösningen håller, säger han.