Ny metod används nu för att inventera kungsörn

1:38 min

Det ser ut att bli fler lyckade häckningar av kungsörn i år jämfört med förra året. Det enligt en ny norsk metod att inventera kungsörn som nu testas i Sverige.

På två platser i Norrbotten, en i Västerbotten och en i Dalarna görs försök med att intensivinventera områden med kungsörnsrevir.

På våren studeras örnarnas spelflygningar i de fyra områdena, under sommaren kontrolleras antalet bon med lyckade häckningar och under hösten görs uppföljande kontroller. Med hjälp av en omräkningsfaktor går det sen att få ut hur många ungar som föds i hela landet.

Bara i Norrbotten finns runt 250 revir. Att som förr kontrollera alla revir är dyrt och personalkrävande.

Förra året var inget bra år för kungsörnen, men det ser ut att bli bättre i år. Mellan 40 och 60 procent av reviren är besatta i de kontrollerade områdena. Tillgången på gnagare kan vara anledningen till att det ser bättre ut.