Få med utländsk bakgrund i C

1:05 min

Centerpartiet har länge haft ambitionen att få fler invandrare in i politiken. Men liksom i tidigare val hamnar partiet i botten när det gäller riksdagskandidater med utländsk bakgrund. Det visar en kartläggning från Statistiska centralbyrån, SCB.

Grafik: Se siffrorna för alla riksdagpartierna

SCB har för Ekots räkning kartlagt samtliga sextusen riksdagskandidaters bakgrund.

Bland de åtta riksdagspartiernas kandidater har 15 procent utländsk bakgrund. Det vill säga de är födda utomlands eller har två utrikesfödda föräldrar. Det är en större andel än i förra valet, då den var 13 procent.

Centerpartiet har de senaste valen hamnat i botten när det gäller invandrarrepresentationen bland sina kandidater. Så även i år. På Centerns riksdagslista har tio procent utländsk bakgrund.

Näst sist är Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, båda med elva procent.

Centern har även en bottenplacering vad gäller kvinnor med utländsk bakgrund, nio procent, medan KD har lägst andel män, tio procent.

Centerns partisekreterare Michael Arthursson vill fokusera på antalet, i stället för den procentuella andelen kandidater.

Centern har ju flest riksdagskandidater, nästan 900, och på årets lista finns 39 fler med utländsk bakgrund än vid förra valet, enligt honom.  

– Ser vi till exempel på hur många nya kandidater med utländsk bakgrund som har tillkommit sen 2014 så är Centerpartiet överlägset bäst bland alla riksdagspartier. Det kommer också in väldigt många med svensk bakgrund, det gör att andelen med utländsk bakgrund blir lägre, säger Michael Arthursson.

– Vad som också är viktigt är att ett antal av de här kandidaterna står så högt på listorna att de troligtvis kommer att sitta i riksdagen efter 9 september, säger Arthursson vidare.

Högst andel kandidater med utländsk bakgrund har Socialdemokraterna (20 procent), Miljöpartiet (18) och Vänsterpartiet (17). Bland allianspartierna sticker Moderaterna ut med 16 procent. Liberalerna har 13 procent.