Mindfullness hjälper läkning

2:29 min

Mindfullness för att hantera inre stress används allt mer inom sjukvården. Kuratorn Rita Anttilla har arbetat med mindfullnessbaserad stressreduktion med svårt sjuka patienter och anhöriga. Nu vill hon sprida kunskapen vidare.

Rita Anttilla har arbetat som kurator under 20 år, på rehabenheten på Visby lasarett, på barn- och ungdomsmedicin, på allmän internmedicin och hjärtavdelning och hjärtmottagning.

Där stöttade hon patienter med krisbearbetning och gav stödsamtal till anhöriga och använde då sig av mindfullnessövningar.

Sedan vidareutbildade hon sig i mindfullnessbaserad stressreduktion och startade i våras eget företag. Hon erbjuder nu kurser i att hantera egen inre stress, genom bland annat meditation och andningsövningar.