Oklar framtid för kvotflyktingar

2:03 min

Den här veckan förhandlar EU om nya regler för flyktingar som erbjuds en säker väg in i Europa, så kallade kvotflyktingar.

Malin Björk (V), som är förhandlare för EU-parlamentet, säger dock att det finns en stor risk att det inte blir någon ny lag.

– Jag kommer att göra allt jag kan för att vi ska få igenom en säker och laglig flyktväg. Men jag är inte beredd att stifta en EU-lag som går emot internationella humanitära principer, säger Malin Björk.

Systemet med kvotflyktingar eller vidarebosättning som det också kallas är en del av det stora flyktingpaket som just nu förhandlas inom unionen.

I dag är det FN-organet UNHCR som föreslår de särskilt utsatta flyktingar som väljs ut och som sedan flygs direkt till nya hemländer. Det är den enda säkra vägen in i EU, där de allra flesta asylsökande annars riskerar livet på livsfarliga båtar.

Medlemsländerna vill nu minska flyktingströmmen till Europa genom att ställa krav på de länder där flyktingarna befinner sig. Man ska bara välja ut kvotflyktingar från länder som till exempel hindrar människor från att själva ta sig vidare mot Europa.

Oacceptabelt tycker EU-parlamentet och många frivilligorganisationer som vill att flyktingarna väljs ut enbart av humanitära skäl.

– Människor ska inte användas som spelbrickor i ett politiskt spel. Det är människor och inte siffror. Det realpolitiska får inte styra vilka människor som har möjlighet att få ett skydd, säger David Jakobsson som jobbar med flyktingfrågor på Svenska Kyrkan.

Den svenska regeringen vill precis som andra EU-länder se motprestationer från de länder - till exempel i norra Afrika - där man idag väljer ut många kvotflyktingar.

Men migrationsminister Heléne Fritzon håller inte med om att att kraven handlar om att få bukt med flyktingströmmen.

– De länder som vill ta ansvar för att samarbeta, som vill jobba med mänskliga rättigheter, som vill ta ett ansvar för att göra vidarebosättningen på ett värdigt och bra sätt, vi tycker att det är viktigt att utveckla de samarbetena, säger hon.