Miljoner fattas i Seabaseds redovisning

Nära tio miljoner kronor som inte kunde redovisas hur de använts. Det var resultatet när en redovisningsbyrå undersökte vart Sebaseds pengar tagit vägen sedan starten 2010.

Redovisningsbyrån Grant Thornton anlitades av Energimyndigheten i början på året. Byrån skulle kolla närmare och granska företaget Seabaseds satsning, en vågkraftspark utanför Smögen skriver tidningen Bohusläningen

I revisionsrapporten slog man fast att projektet som pågått i sju år har kostat drygt 192 miljoner kronor. Revisorerna har dock bara fått fram underlag hur drygt 182 miljoner kronor satsats i projektet. 

Nära 10 miljoner kronor som då betalats ut av Energimyndigheten och energiföretaget Fortum kan alltså inte redovisas på ett korrekt sätt, enligt rapporten. Enligt företaget Sebased själva ska pengarna gått till löner, lokaler och köp av tjänster.

Samtidigt slår Grant Thornton fast att det funnits bra underlag i redovisningen för att genomföra granskningen, skriver Bohusläningen

Planen var att 400 vågkraftverk skulle stå redo år 2020. Sedan skulle Fortum kliva in och sköta driften. Idag är inget i drift.