Här är forskarens tre tips för att avvärja klimathotet

5:34 min

Det finns tre saker som är viktigast att ändra i sin livsstil för att stoppa klimatförändringarna. Här är klimatforskarens tips.

Kimberly Nicholas är universitetslektor vid Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier. Hon har forskat om vilka personliga val som är viktigast att göra när det gäller att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid.

– Vi har en livsstil i Sverige med höga utsläpp. Så utmaningen är att behålla en hög levnadsstandard och samtidigt minska utsläppen dramatiskt, säger hon.

  1. Maten: Ät vegetariskt.
  2. Transporterna: Ställ bilen.
  3. Energin: Undvik att flyga.