Lyckad första skörd av odlade musslor

2:05 min

Nu har de första skörden av musslor tagits från musselodlingen vid Inre Kärrö i Sankt Anna skärgård i Söderköpings kommun.

Odlingen startade 2016 och är en del av ett EU-projekt som leds av Region Östergötland med syfte att bidra till en minskad övergödning av Östersjön.

Den första skörden i Sankt Anna beräknas ge 80 ton musslor där varje ton innehåller cirka 10 kilo kväve och ett kilo fosfor.