Mer tillit och mindre kontroll – bra för patienter och elever

2:23 min

Att visa hur läkare och lärare kan få mer tid till sina huvudsakliga arbetsuppgifter är tanken med en utredning om tillit som presenteras idag.

Det är den så kallade Tillitsdelegationen som har utfört utredningen. Utgångspunkten är att man ska ha mera tillit till att de anställda själva klarar av att göra ett bra jobb. Slutsatserna bygger på ett omfattande bidrag från både internationell och svensk forskning.

– Det här är en ovanlig utredning för att den har arbetat väldigt forskningsnära, säger Louise Bringselius som är docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och som har varit utredningens forskningsledare.

Hon har haft ansvar för 12 försöksverksamheter som leds av 20 forskare runtom i Sverige

– Där har man tittat på konkreta utvecklingsprojekt i vård, skola och omsorg, berättar hon.

Ordet "tillit" i Tillitsdelegationen handlar om att våga lita på att läkare, lärare, socialsekreterare och andra inom offentlig verksamhet kan göra ett bra jobb.

De behöver alltså inte kontrolleras genom alltför stora och detaljerade krav på att de ska dokumentera resultat, eller följa onödigt många uppsatta mindre mål, som bara tar tid från till exempel patienter eller elever.

Utredningen lyfter fram exempel på alternativa sätt att öka kvaliteten i vård, skola och omsorg. Ofta genom små medel som bygger på de anställdas eget engagemang och utbyten av erfarenheter. Louise Bringselius tar upp ett exempel från sjukhuset i Kalmar.

– Man har till exempel berättelser på nätet där medarbetare berättar om upplevelser i mötet med patienten.

Utredningen sattes igång av regeringen 2016. Den kom till som en reaktion mot det som brukar kallas för New Public Management. Det är ett sätt att styra den offentliga sektorn som infördes i samband med att många verksamheter privatiserades.

Men forskningen visar tydligt att vi skulle vinna på mera tillit, säger forskningsledaren Louise Bringselius.

– Många människor drivs av inre drivkrafter. de brinner för sitt arbete och tycker att det känns viktigt och värdefullt. Och när man påför pinnräkning och mätning av deras arbete, då tappar de motivationen.