Idag kommer HD:s avgörande om Kallinges vatten

0:28 min

Idag kommer Högsta domstolens avgörande om produktansvarslagen kan tillämpas i det så kallade PFAS-målet.

Frågan är avgörande för utgången i målet, där boende i Kallinge har stämt Ronneby Miljö & teknik efter att kemikalier hittats i deras dricksvatten.

Om det är produktansvarslagen som ska tillämpas går frågan tillbaka till tingsrätten som då ska pröva om Ronneby Miljö & teknik är skyldigt att betala skadestånd till de boende.