Arbetslösheten fortsätter sjunka

1:11 min

Arbetslösheten fortsätter att sjunka - och det gäller både inrikes och utrikes födda. Det här visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Den totala arbetslösheten låg i maj på 6,8 procent, jämfört med 7,3 procent för ett år sedan, alltså en nedgång med en halv procentenhet.

Arbetsmarknaden är väldigt stark just nu enligt Arbetsförmedlingen, och det är stor efterfrågan på personer att anställa i många branscher.

Den här utvecklingen, med minskad arbetslöshet kommer att fortsätta under nästa år, spår Arbetsförmedlingen i sin nya prognos.

Minskningen av personer utan jobb gäller både inrikes och utrikes födda, men skillnaden mellan grupperna är fortfarande stor. Av de inrikes födda var 3,5 procent arbetslösa i slutet av maj, medan arbetslösheten bland de utrikes födda var 20,2 procent.

En förklaring till att arbetslösheten är såpass hög bland utrikes födda kan vara att många av de nyanlända som kommit till Sverige på senare tid nu är inskrivna på Arbetsförmedlingen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.