Ny teknik testas i Luleås farled kommande vinter

1:42 min

Ett forskningsprojekt om fyrar i Arktiskt klimat kommer att inledas i farleden in mot Luleå i vinter.

Muddringsprojektet Malmporten innebär en i princip ny farled in mot Luleå. Det skulle innebära att ett trettiotal nya fyrar skulle behöva byggas, med den gamla tekniken.

Men med den moderna nya tekniken skulle det istället innebära en halvering av antalet fyrar.

– Det är betydligt dyrare, men vi hoppas att det i slutändan ska kunna bli billigare, säger Anders Dahl, områdeschef på Sjöfartsverket i Luleå.

I sommar ska den nya tekniken byggas in på Björnöhällan nedre som står på Sandön.

– Då får vi se hur tekniken klarar vintrarna här uppe, med kyla, stormar och tät dimma, säger Anders Dahl.