Billigare att rena avloppsvatten från läkemedel

1:13 min

Rester av läkemedel kan tas bort med ozon eller aktivt kol för en kostnad av cirka 120 kronor per person och år.

Havs- och vattenmyndigheten har utvärderat åtta olika vattenreningsprojekt. Bland annat Nykvarns avloppsreningsverk i Linköping som är först i Sverige med en fullskalig anläggning för att ta bort läkemedelsrester.

Berndt Björlenius på KTH forskar om vattenrening. Han säger att man förbättrat tekniken och bland annat blivit bättre på att styra mängden ozon som behövs för att rena vattnet.

- Den kunskapen är värdefull för dimensionering och utformning av framtida reningsverk, så därmed kan vi också ha fått ned kostnaden.

Han tror att ett tjugotal större reningsverk i Sverige inom en ganska snar framtid kommer att börja med rening av läkemedelsrester. De närmaste tre åren satsar regeringen 165 miljoner kronor på avancerad vattenrening. Läkemedelsrester kan spridas via avloppsvattnet till sjöar och hav och även små mängder påverkar vattenmiljön.