EU överväger straffa asylsökande som inte samarbetar

2:26 min

Nu överväger EU att ta till tuffare tag mot asylsökande som inte gör som myndigheterna vill. Alla sju lagförslag som diskuteras inom EU fokuserar på sanktioner mot asylsökande som inte samarbetar eller som söker asyl i ett land och sedan reser vidare till ett annat.

Den moderata EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt är positiv.

– Om du inte samarbetar med myndigheterna, om du inte vill registrera dina fingeravtryck, om du åker illegalt till ett annat EU-land, ska du inte få bidrag, du ska inte få rätt till utbildning. Du kan till och med förlora rätten till uppehållstillstånd, säger Anna Maria Corazza Bildt.

Genomgående i de sju lagförslag som nu förhandlas inom EU är fokuset på sanktioner mot asylsökande som inte samarbetar.

En asylsökande som reser vidare från till exempel Italien till Sverige för att istället söka asyl här ska berövas rätten till dagersättning och andra förmåner. Och han eller hon ska inte få en ordinarie asylprövning, utan ett så kallat snabbförfarande där utgångspunkten är att den asylsökande inte har skyddsbehov.

Asylsökande som vägrar lämna fingeravtryck eller på andra sätt inte medverkar till att klarlägga sin identitet ska få avslag på sin asylansökan utan prövning.

Även den liberala EU-parlamentarikern Cecilia Wikström tycker att det här är nödvändigt.

– Man ska veta när man inleder den här processen att nu ska jag vara i det här landet, nu är det de här myndigheterna som ska ta hand om och göra in prövning, och då måste jag samarbeta, och det är det enda sättet att få internationellt skydd i Europa, annars kommer ingen att behandla ansökan, och det tycker jag är alldeles rimligt, säger Cecilia Wikström (L).

Men det kommer hård kritik från flyktingorganisationer. Sara Jonsson är jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande i Stockholm.

– Det kan göra att en person inte får sitt skyddsbehov prövat någon gång. Konsekvenserna skulle ju kunna bli att en enskild som faktisk är i behov av skydd utvisas till förföljelse eller tortyr, säger Sara Jonsson.

Sveriges migrationsminister Helene Fritzon (S) vill inte ge besked om vad Sverige driver för linje i förhandlingarna i EU.

– Vi har inte tagit ställning till några förslag där man ska ha någon sanktion, för vi är inte framme i förhandlingarna på det sättet att vi har satt ned foten i några av de delarna, säger Helene Fritzon (S).