EU möts om självkörande fordon

2:09 min

Det behövs nya regler kring självkörande fordon inom EU och det ska diskuteras när ett stort EU-möte om självkörande fordon inleds i Göteborg på måndagen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Eneroth hoppas att deltagarna på mötet ska kunna komma överens om ett förslag på nya regler och vad som behöver göras för att underlätta för till exempel tester.

– Det är otroligt viktigt att vi får gemensamma regler inom EU och ger möjlighet för, inte minst svensk fordonsindustri, att kunna pröva och testa verksamheter och se till att det kan ske på minst europeisk nivå, säger Tomas Eneroth till Ekot.

Självkörande fordon är en av de stora trenderna inom bland annat bilindustrin och det är många företag som satsar mycket pengar på att utveckla tekniken.

Men det finns många utmaningar och svårigheter innan alla kan åka runt i helt självkörande bilar eller bara för den delen att stora tester av dem kan genomföras.

Svårigheterna är till exempel tekniska, men också kring lagar och regler.

Det är den sista delen, lagar och regler, som är i fokus när det stora EU-mötet hålls i Göteborg. Dit kommer ministrar, generaldirektörer och EU-kommissionen.

Tomas Eneroth säger att det finns flera regelfrågor att diskutera på europeisk nivå.

– Det handlar framför allt om typgodkännande, men också inom vilka ramar ska man kunna använda automatiserade eller uppkopplade fordon. Ska man kunna köra bland allmänheten eller ska man kunna använda dem inom särskilda områden i industrin.

Förhoppningen är att man efter mötet ska kunna lägga fram en så kallad deklaration, ungefär ett förslag på nya regler och åtgärder, som EU-kommissionen kan jobba vidare med.

Självkörande fordon kan delas in i olika nivåer, beroende på hur självkörande de är.

I de lägre nivåerna finns det redan många fordon, men innan det finns många fordon som kan köra helt själva, oavsett väder eller förutsättningar, kommer det dröja många år, tror många experter.