Beslut om rökförbud skjuts upp till efter valet

2:02 min

Regeringens förslag om att förbjuda rökning på uteserveringar och perronger har åkt på ett bakslag. EU-kommissionen kräver att Sveriges riksdag väntar med att fatta beslut, vilket gör att frågan skjuts upp till efter valet.

– Det känns ju jättejättetråkigt, verkligen. Vi och våra medarbetare har ju jobbat stenhårt för att få fram de här förslagen, och få en bred förankting för dem, så det är klart att det är väldigt olyckligt, säger Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet.

Det var i januari som regeringen gick fram med förslag om att förbjuda rökning på uteserveringar, busshållplatser, perronger och lekplatser.
Dessutom vill man bland annat skärpa kraven för marknadsföring av cigaretter i affärer och skyltfönster och att butiker som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om ett tillstånd.

Planen från regeringen var att riksdagen skulle besluta om rökförbudet redan nu under våren och att lagen skulle börja gälla från 1 januari nästa år. Men EU-kommissionen som har granskat förslaget till ny tobakslag har invändningar.

Inte om det utökade rökförbudet, men på andra paragrafer i samma tobakslag, till exempel hur märkningen ser ut när det gäller smaker på snus. En del invändningar gäller gamla bestämmelser i lagen, säger statssekreterare Agneta Karlsson.

 – Vi blev väldigt överraskade, och våra tjänstemän har också haft flera diskussioner med Kommissionen för att ändå se om det gick att lösa i alla fall, men det har det inte gjort dessvärre.

Men delar av oppositionen anser att regeringen har varit sent ute när det gäller kontakten med EU-kommissionen. 

 – Ja, det är klart att hade regeringen agerat som brukligt, att den här processen med EU hade varit klart innan ärendet skickades till riksdagen, då hade vi inte hamnat i det här läget, säger kristdemokraten Emma Henriksson, ordförande i riksdagens socialutskott. 

Nu pågår en korrespondens mellan Sveriges regering och EU-kommissionen, och först den 31 juli får Sverige fatta beslut i frågan. Men häromdagen beslutade riksdagen att skjuta upp behandlingen till efter valet.

Vad som händer när det gäller ett eventuellt utvidgat rökförbud är oklart. En majoritet i riksdagen vill förbjuda rökning på en rad platser utomhus, men har olika uppfattning hur omfattande ett sådant förbud bör vara.