روز بازار کار در یاروا به جویندگان کار فرصت اشتغال را فراهم کرد

3:07 min

حزب مودرات در روز ششم هفته سیاستمداران در یاروا موضوع بازار کار را مورد بحث قرار داد. شرکت ام‌تی‌ار نیز با ارائه ١٥٠ فرصت کاری برای افراد شرکت کننده در این گردهمایی یکی از شرکت‌های پیش‌تاز در اشتغال‌زایی در یاروا بود.

اولف کریسترسوون، رهبر حزب مودرات در هفته سیاستمداران گفت: ما خواهان نظام مالیاتی در سویدن هستیم که توان تامین مالی خدماتی را داشته باشد که دولت، استانداری و کمون در همکاری باهم ارائه می‌کنند. اما هم چنان این نظام مالیاتی باید ترغیب کننده مردم به سخت کوشی و کار بیشتر، تحصیلات بیشتر و ریسک خود اشتغالی باشد.

کلاس نیبری مدیر روابط رسانه‌ی شرکت ام‌تی‌ار گفت شرکت ما مسئول اداره مترو و قطار‌های بین شهری است. او می‌گوید: ما یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان در استکهلم هستیم. حالا نیز با ١٥٠ فرصت شغلی به هفته سیاستمداران آمده‌ایم. او گفت، ما  حدود ٢٥٠ درخواست کاری را از سوی افرادی‌ که به یاروا آمدند دریافت کردیم که از این تعداد ١٥٠ نفر را استخدام خواهیم کرد.  

به نقل کلاس نیبری بیشتر افرادی که در شرکت ام‌تی‌ار استخدام خواهند شد کار ثابت دریافت می‌کنند اما این افراد باید فارغ مکتب باشند و به زبان سویدنی و انگلیسی نیز تسلط کامل داشته باشند.

محمد بیست سال سن دارد او در حالی که درخواست خود را به شرکت ام‌تی‌ار تحویل داد به بخش فارسی| دری رادیوی سویدن می‌گوید: من خیلی احساس خوبی دارم و خیلی خوشبینم زیرا حالا در کنار ادامه تحصیل می‌توانم کاری هم داشته باشم. او افزود، نوجوانان و جوانان در کنار تحصیل به کار نیز نیازمندند.

بوتان نیز به ام‎تی‌ار درخواست کار فرستاده است. او می‌گوید، کاری را انتخاب کنید که به آن کار علاقه داشته باشید. او افزود هر کاری به نوع خودش ادغام اجتماعی را در پی دارد و این خوب است. او می‌گوید، ما باید برای امرار معاش و زندگی بهتر در این جامعه مشغول به کار شویم.