Säpo: Vi ser ett ökat underrättelsehot mot Sverige

1:47 min

Spionaget mot Sverige utgör ett allt större hot, det säger Säkerhetspolisens chef Klas Friberg i Ekots lördagsintervju. Han pekar ut tre länder som särskilt aktiva: Ryssland, Kina och Iran.

– Förmågorna hos andra, vad vi kallar statliga aktörer, är hög. Intensiteten och aggressiviteten i deras underrättelseinhämtning är stor, säger Klas Friberg.

Säpochefen pratar i Ekots lördagsintervju om ett kraftigt ökat hot, och ett nytt normalläge. Förutom traditionellt underrättelsearbete handlar det om att tränga sig in i digitala system och hämta information om verksamheter och människor.

– Ibland gör man det för att skada direkt, ibland tror jag att man gör det för att samla på sig uppgifter för att i ett senare skede kunna skada.

Ryssland är mest aktivt, enligt Säkerhetspolisen, och uppges vara intresserat av allt. Inte bara politik.

– Det kan också röra vårt finansiella system, försvarshemligheter naturligtvis och företag som är knutna till försvarsindustrin, säger Klas Friberg.

Kina har enligt Säkerhetspolisen kommersiella intressen, men ägnar sig även åt flyktingspionage. Det gör också Iran.

Enligt Säpochef Klas Friberg är Sveriges beredskap inte god nog.

 – Det har varit en naivitet i Västeuropa under lång tid, där vi har underskattat kontraspionagefrågorna och de som är intresserad av Sverige och andra länder. 

– Användningen av till exempel digitala instrument har ökat kraftigt, men säkerheten som vi har kring detta har inte ökat på samma sätt.

Så vad måste vi göra mer?
– Alla måste fundera på att höja säkerheten.