Alla som dödats i hemmet hade sökt hjälp

1:41 min

I samtliga dödsfall som gällde våld i hemmet senaste åren hade offret varit i kontakt med myndigheter flera gånger, utan att få hjälp eller ens frågor om våldet, det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Zenithas dotter mördades i samband med en vårdnadstvist då föräldrarna sågs i socialtjänstens regi. Det fanns kunskap om pappans missbruk och våldsbenägenhet, men de ansvariga var inte samordnade. Zenitha berättar om det arrangerade mötet mellan mamma-pappa-barn som slutade i att pappan mördade mamman.

– Hon var rädd för honom, hon visste att det skulle hända någonting. Hon hade fått 32 knivhugg och levde mellan en halv och en minut efter attacken, berättar Zenitha.

Socialstyrelsen har undersökt dödsfall i nära relationer under ett tiotal år då nästan hundra personer dödats, knappt hälften av dem barn. Under perioden 2016-2017 hade samtliga brottsoffer, de flesta vid upprepade tillfällen, varit i kontakt med samhällsaktörer, de flesta av dem en kort tid före sin död. Inte i något av mötena hade de ansvariga ställt frågor om våld.

För att minska våld i nära relationer ger regeringen nu fyra myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att hitta nya samarbetsmodeller för att förhindra att livshotande situationer uppstår inom en familj.

– Det är verkligen på tiden att vi nu ser till att använda alla de resurser vi gemensamt har. När man själv är svag ska samhället vara som starkast oavsett om man kontaktar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller någon annan myndighet, säger barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Kunskapen om allvarliga händelser i en familj ska inte längre kunna falla mellan stolarna, menar hon..

– Vi vill att de tillsammans ger varandra erfarenheter om hur man ska arbeta för att hitta rutiner och metoder för att tidigare upptäcka, för att kunna informera och hjälpa personer vidare, både den som är våldsutsatt och kanske också den som är våldsutövare, säger Lena Hallengren.

Artikeln har uppdaterats med nya siffror från Socialstyrelsen.