En strimma hopp för havets koraller

Nu kommer amerikanska och brittiska korallforskare med goda nyheter. De har funnit små "öar" av koraller som återhämtat sig bra efter blekning och andra hot.

Forskarna har studerat korallrev i bland annat Franska Polynesien och hittat små "oaser" av koraller som mot alla odds verkar återhämta sig och återigen frodas - trots att omkringliggande rev drabbats hårt av bland annat blekning.

Forskarna som ledde studien, och som vid flera tillfällen studerat samma rev i Moorea utanför Franska Polynesien, säger att de blev totalt överraskade när de såg hur bra korallen hade återhämtat sig på vissa ställen. Där finns områden där havsbottnen nu till 80 procent är täckt med levande korall, säger de.

Den här goda nyheten betyder dock inte att korallreven inte längre är ett av världens allra mest hotade ekosystem. Men upptäckten kan ge nya insikter om hur olika korallrev påverkas, varför vissa rev är mer sårbara än andra, och hur man bättre kan skydda och hjälpa korallreven att åter blomstra av liv.


Referens: James Guest, et al. 2018. A framework for identifying and characterising coral reef 'oases' against a backdrop of degradation. Journal of Applied Ecology. Doi: 10.1111/1365-2664.13179