Ny handlingsplan för att halvera matsvinnet

1:35 min

Matsvinnet är inte bara är en påfrestning på miljön, utan kostar också både samhället och hushållen stora pengar varje år. Därför kommer nu Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket med en ny handlingsplan för att Sverige ska nå målet om att halvera matsvinnet till 2030.

– Det är helt avgörande att vi har ett nationellt mål för matsvinn, att branschernas arbete samordnas, att vi lyckas ändra konsumentbeteende och att vi stödjer forskning och innovation, säger Ingela Dahlin, kostrådgivare på Livsmedelsverket.

Det är i korthet vad den handlingsplan som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket idag har lämnat till Näringsdepartementet går ut på. Det säger Ingela Dahlin som är kostrådgivare på Livsmedelsverket.

Svenskarna slänger 45 kilo mat per person och år och den siffran ska halveras till 2030. Men för att nå det målet är det nödvändigt att fler gör mer.

Konsumenterna behöver få större acceptans för klass II av frukt och grönt och hela livsmedelskedjan ska från och med nu samarbeta – och inte bara skjuta risken för svinn vidare till någon annan. Och det är framför allt samarbetet som är det nya i handlingsplanen.

– Vi ser att det är helt avgörande att vi får en mer formaliserad struktur på samarbetet och just att de olika leden samarbetar med varandra. Så nu ska vi kavla upp ärmarna och börja jobba. Allas insatser gör skillnad, säger Ingela Dahlin.