Solceller på tak skulle kunna stå för hälften av Skånes el

1:16 min

Idag kommer 0.2 procent av elen i Skåne från solen, men år 2050 skulle solceller på taken kunna stå för hälften av Skånes elanvändning, visar en ny studie.

Det är Uppsala universitet som på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne har gjort en studie över hur stor andel av Skånes elanvändning som solceller på lämpliga tak skulle kunna stå för.

Få in solenergi som en tanke när man konstruerar nya bostadsområden och bygger nya hus.

Studien visar att förutsättningarna för solel i Skåne är väldigt goda, enligt Veronica Lindeberg, klimat- och energistrateg på länsstyrelsen.

Högst potential finns i Tomelilla, en kommun med många friliggande hus och hög instrålning, visar studien.

- De är alltså den kommunen som har störst potential att bli självförsörjande på el från sol, säger Veronica Lindeberg.

- Det kan vara att de har lämpliga takytor, från öst till väst och söderläge. Sedan kan det vara att de har mycket ledig takyta kontra att de kanske inte har en jättehög elanvändning, säger hon.

Billigare teknik och el som väntas bli dyrare är två saker som skulle kunna göra att fler vill satsa på solceller på sina tak, enligt Veronica Lindeberg. Men solcellerna måste också tas med i samhällsplaneringen, till exempel vid nybyggen, menar hon.

-  Helt enkelt få in solenergi som en tanke när man konstruerar nya bostadsområden och bygger nya hus.

I Skåne pågår bland annat ett projekt som heter Sol i syd, där de försöker öka intresset för solenergi och få till en högre installation, berättar Veronica Lindeberg.

- Så kanske lyckas vi, vi hoppas.

I studien dras två scenarior upp. I det ena, som sträcker sig till år 2030, skissas på att en femtedel av de oskuggade takytorna i Skåne skulle ha solceller. Det skulle motsvara en yta på omkring 3100 fotbollsplaner, och solcellerna skulle då ge i genomsnitt 3,1 TWh solel per år, enligt studien. Det skulle i så fall motsvara nästan en fjärdedel av Skånes totala elanvändning.

I det andra scenariot, som sträcker sig till år 2050, tänker man sig att alla oskuggade södervända tak skulle kunna ha solceller, vilket enligt studien skulle kunna ge 7,5 TWh solel per är, vilket är över hälften av Skånes elanvändning (räknat på en siffra från 2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----