Kryptologer från hela världen träffas på historisk konferens

2:24 min

I Uppsala pågår just nu en internationell konferens i historisk kryptologi. 55 kryptologer från hela världen samlas för första gången för att dryfta sitt yrke och försöka hitta ett gemensamt språk.

– Det finns tusentals krypterade dokument i arkiv över hela världen som historiker arbetar på egen hand för att kunna avkoda. Med den här konferensen hoppas vi bland annat hitta en gemensam terminologi så att vi kan arbeta tillsammans i fortsättningen, säger Beata Megyesi, prefekt på Institutionen för lingvistik och filologi och en av initiativtagarna till HistoCrypt 2018.