Digital vårdgivare: Patientavgift illa för diskussionen kring digital vård

2:09 min

Det blev ingen höjd avgift för digitala vårdbesök i Sörmland, men frågan kommer att utredas vidare till hösten.

Bakgrunden till förslaget är att doktor.se etablerat sig på Vingåkers vårdcentral. Det gjorde att vårdbesök över nätet blev gratis för alla patienter, inte bara Sörmlänningar - något som man har velat ändra på efter rekommendationer från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

– I vår grundlag har vi patientens rätt till lika vård. Det ska vi vara väldigt stolta över och därför behöver det harmoniseras över länsgränserna - men det får inte fattas för hastiga beslut, säger Martin Lindman som är vd för doktor.se.