Kommuner dåliga på att motverka undernäring bland äldre

2:41 min

Trots att Socialstyrelsen sedan januari 2015 kräver att kommuner och landsting har rutiner för hur de ska förebygga och behandla undernäring bland de äldre, så saknades detta fortfarande förra året hos var tredje kommunal hemtjänstutövare.

Problemet med undernäring inom äldreomsorgen har uppmärksammats under flera år. Enligt kvalitetsregistret Senior Alert riskerar i dag sex av tio patienter inom äldrevården undernäring, eller så är de redan undernärda.

Undernäring innebär inte bara att man riskerar att dö i förtid, utan även att man till exempel löper större risk att ramla och skada sig, och att det tar längre tid för sår och infektioner att läka.

Bristen på rutiner för att motverka undernäring inom äldrevården uppmärksammas i en ny avhandling som skrivits av kostvetaren Malin Skinnars Josefsson vid Uppsala Universitet.

Den visar bland annat att var tredje kommun saknar kostvetare, som är de som sammanställer näringsriktiga matsedlar och som ser till att maten lagas på bästa sätt för de äldre. Och endast var femte kommun har en dietist som arbetar mot äldreomsorgen.

– Jag är förvånad över att vi inte gör mer åt saken, säger Malin Skinnars Josefsson.

Och just det där med rutiner är väldigt viktigt för att kunna förebygga undernäring, menar Malin Skinnars Josefsson.

– Rutiner är A och O. Dels för att det gäller att "mota Olle i grind", så att det inte går för långt. Det är mycket svårare att vända utvecklingen, om man väl är undernärd, säger hon.

– Dessutom är det så många olika yrkesgrupper som arbetar inom vården, så det gäller att man har fasta rutiner som alla förstår. Har man inte det, kan det lätt bli så att man tänker att det är någon annans ansvar.