Fler går officersutbildningen

2:05 min

Allt fler antas till Försvarshögskolans officersutbildning. Till starten i höst har 174 personer tackat ja och det är en kraftig ökning jämfört med för ett par år sedan.

– Det är oerhört glädjande att vi faktiskt lyckats öka numerären. Jag ska säga att kvaliteten på dem som söker är bättre än någonsin, säger Ewa Skoog Haslum, ansvarig för utbildning vid Försvarshögskolan.

Hur viktigt är det här för försvaret som helhet och framtiden?

– Det är otroligt viktigt. Dels behöver vi öka i numerär, sen har vi också väldigt stora pensionsavgångar - som vi kan se nu - framåt 20-talet.

Den krympande officerskåren och att alldeles för få kommit in på officersutbildningen har under fler år närmast setts som en krisfråga för försvaret.

För ett par år sedan togs i snitt bara 100 kadetter in på officersprogrammet per år fast 150 behövdes. Utan officerare som kan leda förbanden, utveckla verksamheten och hantera nya vapensystem så kan inte Sveriges försvarsförmåga öka som politikerna vill.

Men den nya trenden uppåt har pågått ett tag. 2017 antogs 148 kadetter och 2016 130. Dennis Gyllensporre, chef för Försvarsmaktens ledningsstab, är nöjd.

– Det betyder att vi kan skapa bättre förutsättningar på förbanden för att genomföra utbildning parallellt med att hantera beredskap och insatser.

Vad tror du att det kan bero på?

– Omvärldsläget är annorlunda. Försvarsmakten syns mer och förtroendet för Försvarsmakten har ökat externt och internt.

Att fler nu tas in på Försvarshögskolan beror inte på att fler har sökt än tidigare utan att en större andel uppfyller kraven. Kvalitetshöjningen beror på att fler med bra kapacitet sökt sig till försvarsmaktens grundutbildning, tror Ewa Skoog Haslum.

Ekot har tidigare berättat att Försvarsmakten parallellt startat en egen kortare officersutbildning för personer med treårig akademisk examen och den går också bra. Hela 585 personer sökt höstens 60 platser. Så mer än 200 nytillkomna kadetter kommer sitta i skolbänken i höst. 

– Jag tror att den återinförda värnplikten kommer att gynna oss. Jag är rätt säker på att när man väl är inne i Försvarsmakten och till exempel gör sin värnplikt så förstår man också vilken bra arbetsplats det här, säger Ewa Skoog Haslum, ansvarig för utbildning vid Försvarshögskolan.