Betalade för häckklippning i onödan

0:58 min

I förebyggande syfte trimmade Anna Levin sin häck för att den inte skulle utgöra någon trafikfara. Då fastslog kommunen att det inte hade behövts.

Att ha en för hög häck runt sin tomt kan vara en trafikfara. Det här är något som Örebro kommun tagit på allvar. Men det kan vara oklart om en häck behöver klippas eller inte. Anna Levin blev anmäld till kommunen för att ha en för hög häck, men klippte ner den i helt i onödan.

–  Kommunen sa att jag inte hade behövt ta ner häcken eftersom den var tillräckligt långt från korsningen och inte utgjorde någon trafikfara.