Vatten från omstridda Tämnaren flyttas till Fyrisån

2:17 min

Trots den torra inledningen på sommaren är grundvattennivån i Uppsala förhållandevis bra. Men trots det krävs extra åtgärder.

En ovanlig oljeförorening i Järlåsa gör att tankbilar kör vatten till orten från Uppsala dagligen.

Dessutom ska vatten nu flyttas från den omstridda sjön Tämnaren till Fyrisån.

– Det är för att det är låga nivåer i Fyrisån, säger Kristina Ekholm, planeringschef på Uppsala vatten.