Metoo-publiceringar fälls av PON

1:58 min

Pressens Opinionsnämnd har prövat elva publiceringar med koppling till #metoo. I tio fall har tidningarna brutit mot god publicistisk sed.

Sex tidningar fälls nu av Pressens opinionsnämnd för totalt tio av de elva publiceringar som anmäldes i samband med metoo-rörelsen förra hösten. Ola Sigvardsson är pressombudsman:

– De här utpekade namngivna personerna anklagas för allvarliga eller mycket allvarliga saker i form av sexuella trakasserier och i vissa fall sexuella våldsbrott. Beläggen för de här påståendena har ansetts alltför svaga för att det skulle funnits rimliga skäl för att gå ut med deras namn.

Totalt gäller publiceringarna fyra personer. En av dom är journalisten Fredrik Virtanen:

– Det var ju väldigt väntat, men jag är ändå lättad över pressens opinionsnämnd är så kraftfull mot mediernas haverier, säger Fredrik Virtanen.

Nu har nämnden alltså landat i att tio av publiceringarna har inneburit att tidningarna har brutit – i ett fall grovt – mot god publicistisk sed.

De flesta fällningarna gäller Expressen men även Svenska Dagbladet fälls liksom Dagens Nyheter, Aftonbladet, Arbetaren och Hänt i Veckan.

Expressen ansvarige utgivare Thomas Mattsson menar att de inte gjort fel, men att de repketerar beslutet, men också poäengterar att de inte hittat sakfel i rapporteringen. Han menar att det till stor del handlar om definitionen av vem som är en offentlig person:

– Jag menar att definitionen av en offentlig person är något vidare än det som opinionsnämnden hävdar. Men det här är en uppfattning och den är subjektiv och man får tycka olika saker. Det är också så systemet är tänkt att fungera, det finns inget rätt eller fel här. 

Lena Melin ställföreträdande ansvarig utgivare för Aftonbladet som fälls för en artikel om Martin Timell:

– Jag anser att den publicitetsskada som Martin Timell har åsamkats inte uppstod vid Aftonbladets publicering utan långt tidigare. Vi var sist av alla med att namnge honom. Men jag respekterar självfallet opinionsnämndens beslut, säger Lena Melin.

Fredrik Virtanen anmälde två tidningar, som båda fälldes. Men han menar att det här beslutet inte är att avslut för hans del:

– Det här är ju inte slut för mig. Nu får ju rättsväsendet förmodligen ta över, det beror ju lite på hur vi kommer överrens här med de som ägnat sig åt det här grova förtalet. 

Anna Hedenmo, odrförande för Publicistklubben, som arbetar med pressetiska frågor och mediefrågor:

– Jag håller med pressens opinionsnämnd som konstaterar att det är skillnad på allmänintresse och nyfikenhet. Allmänintresset bygger på att det är makthavare som gjort sig skyldiga till någonting. Att vara polisanmäld är inte det samma som att vara skyldig, att vara TV-snickare är inte det samma som att vara makthavare.

I en debattartikel på DN Debatt skriver Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman att Publicitetsskadan varit oförsvarlig. Men säger att han hoppas fällningarna ska återskapa förtroende för pressen:

– I princip tror jag nog att många har undrat över de här publiceringarna. Jag hoppas att med de här besluten från pressens opinionsnämnd att den skada som uppstått möjligen kan repareras genom att det finns en mycket tydlig markering att den här typen av publicering inte är pressetiskt acceptabel.