Kostsamt arbete mot mul- o klöv

Utbrottet av mul- och klövsjukan har kostat mycket tid och resurser för Länsstyrelsen på Gotland. Två personer har arbetat heltid med smittan under den mest intensiva perioden mellan mars och maj månad.
Länsveterinär Lennart Persson har jobbat enbart med ärenden som rör transporter av klövbärande djur i Sverige. Han är tveksam till om arbetet varit mödan värd, eftersom det administrativa arbetet tagit överhand över arbetet med att förebygga smittan. Totalt har 1 300 ärenden behandlats enligt EU-regler som rört djurtransporter på Gotland. Men trots det kostsamma arbetet som länsstyrelserna lagt ner, så hade resurserna inte räckt till för att stoppa mul- och klövsjukan om den brutit ut i Sverige, säger Lennart Persson.