Krav ställs på nazistledarens gård

2:52 min

Länsstyrelsen utförde i maj en djurskyddskontroll hos nästeschefen för Nordiska motståndsrörelsen, Jimmy Andersson. Nu kräver de förändring.

Djurskyddsinspektionen möttes av kor med gödsel upp till knäna, får med misskött päls och mögligt foder. Idag kom beslutet som kräver att det blir en förändring för djuren på gården.

– Vi har förelagt djurägarna att åtgärda de brister som vi konstaterat i samband med kontrollen, berättar Karin Lundborg som är chef på länsstyrelsen för enheten veterinär och djurskydd.

Länsstyrelsen har beslutat att djuren ska få en torr och ren liggplats och att djuren ska kunna röra sig utan problem när de går i inhägnaden.
Efter tre veckor kräver också länsstyrelsen att nötkreaturen är förhållandevis rena, att fåren är klippta och att skaderisker är undanröjda.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till att länsstyrelsen går vidare med att förelägga vite, för att få bristerna åtgärda.

P4 Skaraborg har sökt den aktuelle gårdsägaren för en kommentar, men inte fått något svar.