Försvaret vill att utbildning prioriteras

2:25 min

För att klara att växa så snabbt som vissa partier vill måste riksdag och regering tydligt prioritera utbildning och sänka andra krav på försvaret, anser Försvarsmakten.

– Om statsmakterna vill att vi ska börja tillväxa rejält, då måste man omformulera det uppdraget så att det tydliggörs att vi ska prioritera det på bekostnad av vissa andra saker, säger överstelöjtnant Lennart Ek.

Försvarets budget har höjts de senaste åren och de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill höja den ännu mer de kommande åren och flera talar om en fördubbling på kanske tio år. Även Försvarsmakten är inne på samma linje och Socialdemokraterna har inte stängt dörren för fler höjningar.

I dag, med anställda soldater, kan förbanden inom några dagar försvara Sverige. Men den beredskapen eller beredskapen för internationella insatser och att utveckla försvaret behöver dras ner och i stället fokus läggas på utbildning om Försvaret ska växa fort.

Det krävs helt enkelt politisk prioritering, enligt Försvarsmakten. Dessutom krävs snabbt beslut om ökad kapacitet hos Rekryteringsmyndigheten som mönstrar värnpliktiga och om nya vapensystem och exempelvis miljötillstånd för skjutfält. Då kan försvaret växa enligt Lennart Ek.

– Får vi den hjälpen och de tidiga besluten, då bedömer vi att det går, säger Lennart Ek.

Men ett nytt, större försvar kommer se annorlunda ut än dagens som består av anställda som snabbt kan rycka ut. Nya delar behöver bestå av värnpliktiga soldater, gruppbefäl och reservofficerare som kombineras med andra förband med anställda. Så ett framtida försvar måste precis som förr återigen få tid på sig att mobilisera. 

– Den organisation som vi ser framför oss består till mycket, mycket större del av just av förband som är värnpliktsförsörjda och mobiliseringsbara.

Kommande år går många officerare i pension, och för få har utbildats under flera år och officerare behövs om ett större försvar ska byggas upp. Därför har nu Försvarsmakten startat en helt ny, kort officersutbildning för akademiker som nu 57 personer går.

Samtidigt lyckades Försvarshögskolan i höstas nästan fylla sin utbildning med 148 kadetter. Det här är nödvändigt enligt Patrik Elisson, ansvarig för den nya utbildningen.

– Det är helt avgörande att vi kan öka numerären, det är fullständigt avgörande.

Men funderar ni på att det kan behövas ytterligare möjligheter?

–Vi jobbar på fler möjligheter för att öka officersrekryteringen, ja, det gör vi, säger Patrik Elisson, ansvarig för Försvarsmaktens nya officersutbildning.