V säger nej till SD-topposter i utskotten

2:43 min

Alliansen ändrar sig och tycker att Sverigedemokraterna efter valet ska få tillträde till ledande poster i riksdagens utskott, om det nuvarande opinionsläget står sig. Vänsterpartiets gruppledare Mia Sydow-Mölleby är kritisk.

– Jag tycker det är olyckligt att fler och fler partier vill legitimera Sverigedemokraterna. Det vore ju bättre om vi alla stod emot gemensamt, säger Mia Sydow-Mölleby.

Ingen sverigedemokrat är i dag ordförande eller vice ordförande i något av riksdagens 15 utskott, trots att partiet är riksdagens tredje största. Det här beror på att de övriga sju partierna har gjort upp om att fördela de tunga presidieplatserna sinsemellan.

Men nu bör en ny princip gälla, anser allianspartierna, som alltså tycker att Sverigedemokraterna efter valet ska få tillträde till ledande poster i utskotten.
 
– Vi tycker att det är ganska rimligt att väljarnas röst också får genomslag på hur riksdagen sedan organiserar sitt arbete, säger Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson.

Andreas Carlson, gruppledare för Kristdemokraterna, säger att det är en viktig princip att fördela presidieposter utifrån proportionalitet.

– Det är vi överens om i alliansen, och vi kommer att ta upp det i samtal med Socialdemokraterna om fördelningen av poster.

Men Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman vill inte spekulera om valresultatet och därmed inte heller om hur platserna i utskotten ska fördelas. Samtidigt säger han så här.

– Jag tycker att den uppgörelse vi gjorde efter förra valet har fungerat bra för riksdagen, och jag ser i dagsläget ingen anledning att göra någon annan bedömning.

Miljöpartiets gruppledare Jonas Eriksson är inne på samma linje.

– Jag tycker att det är bättre att man för ett resonemang mellan partier som samarbetar, och försöker hitta en lösning där man inom samarbetena fördelar presidieplatserna.

Mia Sydow-Mölleby, som är gruppledare för Vänsterpartiet, säger att Sverigedemokraterna självklart ska ha platser i utskotten.

– Men man bör inte förhandla med dem för att ge dem poster som faktiskt inte är lagreglerat för dem, det vill säga de andra partierna bör göra upp om presidieposterna.

Redan efter valet 2014 ville Sverigedemokraterna leda arbetet i riksdagens kulturutskott, men fick inget gehör för det hos de andra partierna, berättar gruppledaren Mattias Karlsson. En del i den allmänna mobbningskulturen av Sverigedemokraterna, säger han.

– Jag tycker att det där borde vara passé nu.