Juryn för Barnradions bokpris 2018

Fem unga mellan 9 och 12 har ägnat sommaren åt litteratur: De är årets jury i Barnradions bokpris. Under sommarlovet har de läst och fundera över årets fem nominerade titlar.

Juryn som kommer att utse vinnaren av Barnradions bokpris 2018 består av fem elever från Rosengårdsskolan i Malmö: Jasmine Hl-Kritty, Fatme Ibrahim, Zajnab Hawra, Una Music och Shuaib Aden.

Under sommaren har de haft i uppgift att läsa igenom de fem böcker som kan vinna årets pris. Funderingarna från läsningen får de ta med sig till hösten, där juryn diskuterar varje bok i ett helt program.

– Juryn har den viktigaste uppgiften i Barnradions bokpris. Det är de som läser alla böcker, diskuterar kring böckerna i programmen och till sist väljer en vinnare! säger Manuel Cubas, programledare.