Fotosyntesforskare intar Uppsala

2:02 min

Just nu står fotosyntesen i centrum för en stor konferens som anordnas i Uppsala. Och det finns många utmaningar för forskarna att ta itu med.

Fotosyntesen är en för oss livsviktig process där växter, med hjälp av solljus, omvandlar koldioxid och vatten till socker och syre.

Att ämnet intresserar många forskare visar också den pågående konferensen, berättar Stenbjörn Styring, professor i molekylär biomimetik på Uppsala universitet som har varit med att anordna den.

– Det här är den första europeiska fotosynteskongressen och vi har samlat 450 forskare från hela världen. De arbetar med vanlig fotosyntes eller med konstgjord fotosyntes för att skapa solbränsle. Eller så arbetar de med att förbättra grödor. Till exempel med att få vete att producera mer eller att få riset att bli mer näringsvärt, säger han. 

Med andra ord pågår det en hel del forskning inom området. Hur påverkas växterna och fotosyntesen av de pågående klimatförändringarna till exempel? Och hur ska människor kunna kopiera processen och göra artificiell fotosyntes?

Något som i sin tur kan vara användbart eftersom den energi som flödar emot oss från solen då skulle kunna användas för att göra bränslen och ersätta dagens fossila bränslen, utan att släppa ut växthusgaser.

Men även om utvecklingen går snabbt framåt så är fotosyntesen svår att kopiera, berättar Stenbjörn Styring.

– Det är en mycket svår reaktion som kräver mycket energi som är svår att återskapa, säger han.