Därför är betygsskillnaden så stor mellan könen

2:38 min

Ny bok med rapporter från Askersunds skolor försöker ge en bild av betygsskillnaderna – och vad man kan göra åt dem.

Trots samma förutsättningar skiljer sig betygen mycket år mellan pojkar och flickor. Och i Askersund är det här inget undantag.

– Under många år har vi i kommunen uppmärksammat de här betygsskillnaderna när det gäller mellan pojkar och flickor, säger Anneli Jöesaar, genuspedagog och kvalitetsstrateg inom barn- och utbildningsförvaltningen i Askersunds kommun. 

Några av anledningarna skulle kunna vara en underliggande pluggmentalitet som skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Och även omedveten påverkan av omgivningen som gör att pojkar och flickor värderar betygs betydelse olika.