Fler spädbarn än väntat dör av luftföroreningar

1:51 min

Antalet spädbarn som dör på grund av luftföroreningar i länder söder om Sahara är många fler än vad man tidigare trott. Det visar en ny stor studie från USA som publicerats i tidskriften Nature.

Dålig luft fylld med små partiklar från bland annat trafik och industri är farlig för hälsan.

Men de globala siffror som finns på spädbarnsdödlighet kopplat till luftföroreningar i olika länderna baseras på data från främst Europa och Nordamerika. Därför är det viktigt att man nu studerat effekterna i 30 länder söder om Sahara. 
 
– Man ser en starkare effekt i den här studien än de tidigare, säger Tom Bellander, professor på institutionen för miljömedicin på Karolinska Institutet.
 
Med hjälp av satellitbilder har forskarna samlat in data kring nivåerna av föroreningar i luften och via hälsointervjuer studerat en miljon födslar och hur det gått för barnen i de olika länderna.

Och enligt forskarnas nya beräkningar var det tre gånger så många som dog av för höga halter föroreningar i luften än vad som tidigare beräknats med datan från västvärlden.

Forskarna såg att nästan 450 000 spädbarn dog på grund av den dåliga luften, vilket är tjugo procent av alla spädbarn som dog i de här länderna.
 
– Så mycket som en femtedel av dödligheten skulle kunnat undvikas om luftföroreningsnivåerna hade varit väldigt mycket lägre, säger Tom Bellander.  

Enligt forskarna till studien skulle också små minskningar kunna ge stora förbättringar.

Referens: Robust relationship between air quality and infant mortality in Africa, publicerad 27 juni i Nature, doi: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0263-3