Män kan vara känsligare för stress än kvinnor

1:48 min

Män tycks i vissa fall vara känsligare för stress än kvinnor. En stor studie visar att det finns ett samband med för tidig död och långvarig stress om man sen tidigare har diabetes eller hjärtsjukdom.

Det är inte kvinnorna utan männen som dör tidigare när de stressar. Eleonor Fransson är epidemiolog vid hälsohögskolan i Jönköping och en av dem som gjort studien som publicerats i the Lancet Diabetes & Endocrinology.

Men varför verkar då män vara mer känsliga för stress än kvinnor?

– Det vet vi faktiskt inte riktigt. Vi kan inte riktigt slå fast vad den här könsskillnaden beror på, men det skulle kunna vara till exempel svårighetsgraden av tidigare hjärtkärlsjukdomar eller diabetes, säger hon. 

En teori är att män till exempel haft en allvarligare sjukdomshistoria.
Över 100 000 personer i Sverige, Finland, Frankrike och Storbritannien fick svara på hur de upplevde stressen på arbetsplatsen. 14 år senare tittade forskarna i patientregister för att se vad som hänt med individerna.

Resultaten visar att män som upplevt långvarig stress på jobbet och dessutom hade diabetes eller tidigare hjärtkärlsjukdom hade upp till 70 procents ökad risk för att ha dött 14 år senare jämfört med de som inte upplevde stress på jobbet.

Hos kvinnor syntes ingen skillnad. Hos männen går det bara att se ett samband, men inte att slå fast ett direkt orsakssamband mellan stress och död, eftersom forskarna inte sett hur stressen förändrats under de här åren. 
 
– För att verkligen kunna slå fast ett orsakssamband behövs ytterligare studier, som upprepade mätningar för att se hur man verkligen upplever sin arbetssituation, säger Eleonor Fransson.
 
Det hon efterlyser är studier där man förändrar arbetssituationen och ser vad som händer. För två år sedan infördes nya regler från Arbetsmiljöverket (Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) och föreskrifter om att arbetsgivaren måste anpassa resurserna efter kraven i arbetet, för att arbetstagaren inte ska utsättas för ohälsosam arbetsbelastning.

Och Eleonor Fransson menar att forskningen ger ytterligare stöd för de reglerna. Men frågan är då vad männen ska göra om de har en stressig arbetssituation.
 
– Om man känner att man har en stressig livssituation är det förstås klokt att se över detta. Har det med arbetssituationen att göra bör man diskutera detta med sin arbetsgivare.

Betyder det att man måste gå ner i arbetstid eller i förtidspension?
– Nej, så drastiskt tror jag inte att det behöver vara, utan det kan vara att man behöver se över arbetssituationen eller andra faktorer i sin livssituation.

Referens: Mika Kivimäki et al "Work stress and risk of death in men and women with and without cardiometabolic disease: a multicohort study" The Lancet Diabetes & Endocrinology. June 5, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(18)30140-2)