Drop-in-mottagningar kan innebära ökad stress för vårdpersonal

1:15 min

Drop-in-mottagning på vårdcentraler har visat sig vara en möjlighet för fler patienter att få hjälp på kortare tid, men Vårdförbundet menar att det också kan innebära mer stress för ett redan utsatt yrke.

Till nästa år ska samtliga vårdcentraler i Örebro län ha infört drop-in-mottagning efter att det visat sig vara ett sätt att effektivisera läkartider.

Ulrika Hedelind, som är vice ordförande i Vårdförbundet i Örebro ser dock risker i satsningen.

–Att veta dag efter dag när man kommer till jobbet att det kommer att vara stressigt - det mår vi inte bra av, säger hon.