Östeuropeisk oro inför toppmötet mellan Trump och Putin

1:46 min

Nu är det klart för ett första riktiga toppmöte mellan Rysslands president Vladimir Putin och USA:s president Donald Trump.

USA:s och Rysslands ledare kommer att mötas i Helsingfors om drygt två veckor, 16 juli. Det blir det första verkliga toppmötet mellan dem.

Trump och Putin har haft två kortare sammanträffanden tidigare men det har varit i samband med internationella evenemang så det här blir första gången som de har ett genomarbetat möte med bara de två.

Att toppmötet ska äga rum offentliggjordes samtidigt i Moskva och Washington och i ett uttalande sas det att de ska diskutera bilaterala frågor och världsläget.

Trump sa att de bland annat ska prata om Syrien och Ukraina "och många andra ämnen". Trump har hela tiden och redan under valrörelsen sagt att han vill ha bra relationer med Ryssland och att det kommer att vara bra för hela världen.

På många håll i Europa och framförallt i Östeuropa finns det dock en oro för att Trump kan komma att göra upp med Putin över huvudet på dem i viktiga frågor, till exempel om Ukraina.

I de mest konspirativa tolkningarna är Trump i själva verket ett redskap för Moskva som gör vad Putin vill. Men även mer sansade bedömare är oroliga för att han kan visa sig för lyhörd för ryska synpunkter.

Samtidigt är Trump starkt klavbunden av kongressen i Washington och hans möjligheter att till exempel dra tillbaka de ekonomiska sanktionerna är obefintliga. Putin å sin sida har att ta hänsyn till en stark nationalistisk opinion i hemlandet.

Mötet i Helsingfors äger rum efter att militäralliansen Nato haft sitt toppmöte och där Trump ska medverka. Där kommer det kanske att klarna hur mycket Trump egentligen värnar om alliansen mellan USA och Europa.

Innan Trump och Putin träffas ska utrikesministrarna Sergej Lavrov och Mike Pompeo mötas för att förbereda Helsingforsmötet.